SVEMIRSKI DNEVNIK: PERICA JOKIĆ

POVRATAK VIRUSA

ISKUSTVA R.N. — Autor pericajokic @ 10:46

POVRATAK VIRUSA 

Dva virusa jedne iste bolesti našla su se u veoma nezgodnoj situaciji. Bili su jedini svjedoci da je oboljeli od njih bolestan, što je trebalo i dokazati na sudu.

Oboljeli je greškom popio antibiotik i postojala je realna mogućnost da usljed poboljšanja zdravlja ne prođe invalidsku komisiju za penzije.

Virusi su se grčevito borili sa antibiotikom, a onda su, vidjevši da im nema spasa, prešli na komisiju.

Sada je lako utvrđeno da oboljeli nije bolestan, pa ni penziju nije ostvario.

S obzirom na to da bez penzije ne može sebi da priušti tablete, virusi su mu se vratili.

Tu su sad bezbjedni.


TUP-TUP 59

TUP-TUP — Autor pericajokic @ 10:45

Powered by blog.rs